Κυριακή, 26 Μαρτίου 2017

Σχετικὰ μὲ τὴν καταγωγὴ τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου (2)
Ὁ Πλούταρχος στὸ ἔργο του, «Περί τῆς Ἀλεξάνδρου Τύχης ἢ Ἀρετῆς, Λόγος Β, παράγραφος 11, ἀναφέρει, γιὰ τὴ σχέση τῶν Μακεδόνων μὲ τοὺς Θηβαίους:


«… ἡ δὲ πάλιν αὐτῷ τὰς Θήβας ἐνέσεισε καὶ
πόλεμον Ἑλληνικὸν ἐμποδὼν κατέβαλε, καὶ δεινὴν πρὸς ἄνδρας ὁμοφύλους καὶ συγγενεῖς διὰ φόνου καὶ σιδήρου καὶ πυρὸς ἀνάγκην ἀμύνης, ἀτερπέστατον τέλος ἔχουσαν…» 

Ἀπόδοση:


«Ἡ (Τύχη) ὅμως πάλι ξεσήκωσε ἐναντίον του (άναφέρεται στὸν Ἀλέξανδρο) τὴ Θήβα καὶ ἒφερε στὸ δρόμο του τὸν Ἑλληνικὸ πόλεμο καὶ τὴ φοβερὴ ἀνάγκη νὰ ἀμυνθῇ ἀπέναντι σὲ ἄνδρες ὁμόφυλους καὶ συγγενεῖς του, μὲ μάχες φονικές, μὲ σίδηρο καὶ φωτιά, γεγονὸς ποὺ εἶχε πολὺ θλιβερὴ κατάληξη’’.

Σύμφωνα λοιπὸν μὲ τὸν Πλούταρχο, ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος καὶ οἱ Μακεδόνες εἶναι ὁμόφυλοι καὶ συγγενεῖς μὲ τοὺς
Θηβαίους, ὡς Ἕλληνες…
Ὁ Διόδωρος ὁ Σικελιώτης γιὰ τὸ γεγονός τῆς κατάληψης καὶ καταστροφῆς τῶν Θηβῶν, ἀπὸ τὸν Ἀλέξανδρο καὶ τοὺς Θεσπιεῖς, Πλαταιεῖς, Ὁρχομένιους, καὶ ἄλλους ἐχθρούς τῶν Θηβαίων ἀναφέρει:
«Διὸ καὶ πάθη πολλὰ καὶ δεινὰ κατὰ τὴν πόλιν ὁρᾶν ἦν γινόμενα· Ἕλληνες γὰρ ὑφ’ ῾Ελλήνων ἀνηλεῶς ἀνῃροῦντο καὶ συγγενεῖς ὑπὸ τῶν κατὰ γένος προσηκόντων ἐφονεύοντο, μηδεμίαν ἐντροπὴν τῆς ὁμοφώνου διαλέκτου παρεχομένης».(Διόδ. Σικ.,17.13,6).
Ἀπόδοση:


«Γι΄ αὐτό καὶ ἔβλεπε κάποιος νὰ γίνονται στὴν πόλη φοβερά καὶ τρομερὰ πράγματα, καθῶς Ἕλληνες σφάζονταν χωρίς ἕλεος ἀπὸ Ἕλληνες καὶ συγγενεῖς σκοτώνονταν ἀπὸ τοὺς συγγενεῖς τους, χωρὶς νὰ ντρέπονται ποὺ ὁμιλοῦσαν τὴν ἴδια γλῶσσα»…


ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΑΣ ΠΑΤΩΝΤΑΣ LIKE "ΕΔΩ"


Εἰκόνα

Μέγας Ἀλέξανδρος, Ny Carlsberg Glyptotek

Tελευταία άρθρα του blog

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣ


blablaworldnews.blogspot.gr δεν παίρνει θέση (με πολιτική κτλ άποψη)
σε άρθρα που αναδημοσιεύονται από διάφορα ιστολόγια.
Δημοσιεύονται όλα για την δική σας ενημέρωση. - Σας ευχαριστούμε για
την υποστήριξη.